*3 svetová VOJNA

https://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/a3-sv-vojna/

https://varovanie-3svetovavojna.webnode.sk/  

III. svetovej vojna


„Ak si vážne nezaumienia vrátiť sa k Bohu,

môže dôjsť k často spomínanej III. Svetovej vojne...

Pán je pripravený vyliať prúd svojho milosrdenstva aj na vaše pomýlené a veľmi
ohrozené pokolenie, ale len pod podmienkou,

že sa toto pokolenie s ľútosťou vráti do náruči svojho Nebeského Otca“

(MKH - 1. januára 1981 / Panna Maria - Don Stefano Gobbi).

========================

„Drahé dieťa, deti moje, deti Božie .

Deti, modlite sa, modlite sa. Modlite sa, aby neprišla krutá, veľmi krutá vojna,

ale aby prišla slabšia.

Vojne sa už nedá zabrániť.

Detičky, ja budem držať nad Dechticami svoj ochranný plášť, pretože vás milujem.

S Bohom, drahé detičky, s Bohom v pokoji. S Bohom.“

(18.7.1996 / Panna Mária v Dechticiach /SR)

----------------------------------------------------------------

 

Rusko začne v Európe 3 svet.vojnu veľkým ničením, najmä v Taliansku.

Pápež bude mnoho trpieť.

Rusko sa pokúsi získať vládu nad svetom a Cirkev bude prenasledovaná.

Ľudia odmietajú všetky moje výstrahy (VAROVANIA).“

(1895-1961 / m.sr.Helena Aiellová / Panna Mária

- zakladateľke rehoľného rádu: „Utrpenie nášho Pána Ježiša Krista“)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

„Veľká skúška prichádza na ľudstvo, ktoré teraz je týrané násilím,

pretekajúcim brehy nenávisťou, ktorá ničí;

vojnami, ktoré sa hrozivo rozširujú veľkým zlom, ktoré ľudstvo nie je schopné odvrátiť.

Na úsvite tohto nového roku zosilnieva a mohutne hrozba strašnej 3 svetovej vojny.

Koľko ľudí bude musieť trpieť ubíjané hladom, núdzou, nesvornosťou, bratovražednými vojnami, ktoré prelejú toľko krvi na našich cestách ...“

(1.1.1993 / Panna Mária – Don Stefano Gobbi – MKH)

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

„ Prosím Boha, aby zmiernil svoju Spravodlivosť, ponáhľate sa smerom  k príchodu  Tretej svetovej vojny.“

(Kráľovná Nikaraguy)