3.svetovú vojnu ukončí Veľké VAROVANIE od Boha !!!

23.12.2011 01:59

Len Veľké VAROVANIE zastaví vojnu!

Krvavé revolúcie a následné občianske alebo medzinárodné vojny,

ktoré sa stupňujú – sú znamením, že proroctvo o 3.svetovej vojne sa naplní.

Rusko začne v Európe 3 svet.vojnu veľkým ničením, najmä v Taliansku.

Pápež bude mnoho trpieť.

Rusko sa pokúsi získať vládu nad svetom a Cirkev bude prenasledovaná.

Ľudia odmietajú všetky moje výstrahy (VAROVANIA).“

(1895-1961 / m.sr.Helena Aiellová / Panna Mária

 

Táto celosvetová vojna sa začne najmä v Európe a to Ruskom,

ktoré následne rozšíri komunizmus:

"Panna Mária povedala, že varovanie príde, keď udalosti budú najhoršie,

a komunizmus v nich bude hrať veľkú úlohu. Naliehala, aby sme sa modlili, aby to bolo odvrátené."

(Garabandal-Panna Mária cez viz.Jacinta)


Více zde: https://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/posledne-casy/a27-proroctva-garabandal/

 

Vojna a komunizmus nepotrvá dlho,

lebo modlitby ľudu presiahnu nebesá a Boh vypočuje nárek svojich detí...

Koniec vojny však nepríde akýmsi víťazstvom vojenského odporu,

ale jedine nadprirodzeným javom zvaným:

Veľké VAROVANIE

"Je to akoby trest, (za vojnu pozn.prekl.)

aby sa dobrí priblížili viac k Bohu a ostatní aby boli upozornení."

(Conchita-Panna Mária  / Garabandal-Španielsko)

 

Varovanie príde od Boha a to takým spôsobom,

že sa zataví čas a všetko stvorenie na okamih „ ľudskom pomyslení“

-spozná svoju hriešnosť, ktorá spôsobí u človeka buď obrátenie (zmenu k dobrému zmýšľaniu)

alebo naopak ešte väčší hnev voči Bohu a všetkému...

 

„Bude to niečo..., čo ide priamo od Boha a odohrá sa na nebi.

Bude to viditeľné na celom svete, na ktoromkoľvek mieste.

Pocítia to všetci ľudia a budú mať strach. Bude to trvať len krátko.

 Varovanie bude pre každého akoby vnútorné zjavenie jeho hriechov,

nech už je veriaci, alebo neveriaci.
Všetky národy to budú cítiť naraz. Nikto nebude môcť pred ním ujsť.

Aj ked sa zamkneš do svojej izby a zavrieš okná, nebudeš môcť pred ním ujsť.

Najlepšie by bolo v tom okamihu byť v kostole, Ježiš by nám dal silu lepšie to znášať.

Varovanie bude ako očistenie pred zázrakom.

Bude to nadprirodzený úkaz a veda ho nebude vedieť vysvetliť.

Tí, ktorí nepoznajú Krista, uveria, že prichádza od Boha.

Verím, že nie je možné, aby svet bol taký zatvrdnutý, žeby sa nemohol zmeniť.

Všetci, nezávisle od toho, kde sa v tom čase budú nachádzať,

budú sami so svojím svedomím priamo pred Bohom.

Vtedy uvidia všetky svoje hriechy, ako aj ich príčiny.

Každý uvidí znamenie, milosť alebo trest vo svojom vnútri.

Všetci to pocítime rôzne, lebo to bude závisieť od nášho svedomia.

Varovanie bude veľmi osobné, preto budeme reagovať odlišne.

Najdôležitejšie bude, aby sme rozpoznali svoje vlastné hriechy a ich zlé následky.

 Musíme byť vždy pripravení mať dušu v pokoji a neviazať sa tak veľmi na tento svet."

(Garabandal - Panna Mária)

 

Po tomto „okamihu“ Veľkého Varovania príde čoskoro Veľký Zázrak:

„Skoro po výstrahe má prísť veľký ZÁZRAK.
(Garabandal-Panna Mária / r.1961)
Více zde: https://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/posledne-casy/a27-proroctva-garabandal/