Nová akcia

16.10.2011 17:57

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.